Alhoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud van deze website, noch door Gunther bedrijfsmakelaars noch door de opdrachtgever enige aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheid of onvolkomenheid van de vermelde gegevens. Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen rechtern worden ontleend.